Hva skjer

Her publiseres det info om hva som skjer fremover av ulike arrangement og lignenede.

Vi planlegger å ha Åpen dag i løpet av juli Mer info kommer senere.

unsplash